Υπηρεσίες

Δημιουργουμε το αυριο

Βασικές υπηρεσίες

Η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει την εκτέλεση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε έργου. Δίνοντας έμφαση στη λεπτομέρεια και το σύγχρονο design, κατασκευάζουμε κατοικίες και κτίρια με υψηλή αισθητική και άριστη λειτουργικότητα.

Πολεοδομικές Άδειες

Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών για κτίρια οποιασδήποτε χρήσης και τη συνολική διεκπεραίωση σε όλες τις σχετικές υπηρεσίες, εξ ονόματος του ιδιοκτήτη.

Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Οι αρχιτεκτονικές μελέτες είναι μια ουσιαστική και κρίσιμη φάση στην ανάπτυξη κάθε κτιριακού έργου. Ο αρχιτέκτονας, που είναι ειδικευμένος στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, παρέχει μια σειρά υπηρεσιών που βοηθούν στον ορισμό, τον σχεδιασμό και την προετοιμασία του έργου πριν από την κατασκευή του. Ας δούμε μια περιγραφή των βασικών υπηρεσιών αρχιτεκτονικών μελετών:

1. Έρευνα και ανάλυση: Ο αρχιτέκτονας συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τον τόπο, το περιβάλλον, τις κλιματολογικές συνθήκες, τις υφιστάμενες υποδομές και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν το έργο.

2. Συζήτηση με τον πελάτη: Ο αρχιτέκτονας συνεργάζεται στενά με τον πελάτη για να κατανοήσει τις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τις απαιτήσεις του για το έργο.

3. Προγραμματισμός: Καθορισμός των λειτουργικών και αισθητικών απαιτήσεων του έργου και διαμόρφωση του προγράμματος που καθορίζει τα στάδια και τα χρονοδιαγράμματα για την εκτέλεσή του.

4. Σχεδιασμός: Δημιουργία αρχιτεκτονικών σχεδίων που περιλαμβάνουν αρχιτεκτονικές λύσεις για την εμφάνιση, τη λειτουργικότητα, την κυκλοφορία, τον φωτισμό, την αειφορία και την ασφάλεια του χώρου.

5. Μελέτες εφαρμογής: Συμπεριλαμβάνουν τον τεχνικό χαρακτηρισμό των αρχιτεκτονικών σχεδίων, την περιγραφή των υλικών και των τεχνολογιών που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και τις αναλύσεις κόστους.

6. Απεικόνιση και απεικονιστικό υλικό: Δημιουργία απεικονίσεων (όπως αρχιτεκτονικά σχέδια, αποτυπώματα, 3D μοντέλα κλπ.) που βοηθούν στην οπτικοποίηση του τελικού αποτελέσματος του έργου.

Συνολικά, οι αρχιτεκτονικές μελέτες αποτελούν μια πολυσύνθετη διαδικασία που συνδυάζει την τέχνη, την επιστήμη και την τεχνολογία για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση λειτουργικών, ασφαλών και αισθητικά προσεγμένων χώρων που ικανοποιούν τις ανάγκες των χρηστών και της κοινότητας.

Μελέτη και Παράδοση έργων

Αναλαμβάνουμε όλα τα στάδια του έργου, από τον αρχικό σχεδιασμό και τον προγραμματισμό μέχρι την κατασκευή, τον εξοπλισμό, τη διακόσμηση και την παράδοση του τελικού προϊόντος στον πελάτη.

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην αποπεράτωση έργων με το κλειδί στο χέρι μπορεί να περιλαμβάνουν:

 1. Σχεδιασμός και προγραμματισμός: Προετοιμασία σχεδίων, αναλύσεις και εκτιμήσεις κόστους για την έναρξη του έργου.
 2. Άδειες και ρυθμίσεις: Αντιμετώπιση όλων των αδειών και των διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται για την έναρξη του έργου.
 3. Κατασκευή: Υλοποίηση του έργου, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής του κτιρίου ή της υποδομής.
 4. Εξοπλισμός: Επιλογή και τοποθέτηση του απαιτούμενου εξοπλισμού και των συστημάτων.
 5. Διακόσμηση: Εσωτερική διακόσμηση και επίπλωση του χώρου.
 6. Παράδοση: Ολοκλήρωση του έργου και παράδοση του κτιρίου ή της υποδομής στον πελάτη.

Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στον πελάτη να εμπιστευτεί ολόκληρο το έργο σε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία ή εταιρεία, αποφεύγοντας τον κόπο και τον χρόνο που απαιτείται για τη συντονισμένη διαχείριση πολλών υπο-εργολαβιών. Επιπλέον, εξασφαλίζει ότι το έργο θα ολοκληρωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με συμμόρφωση προς τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας.

Desire and Delivery

Έτοιμα πακέτα υπηρεσιών

Παρέχουμε έτοιμα πακέτα που καλύπτουν τις ανάγκες σας για σχεδιασμό και ανέγερση κτιρίων. Με την εμπειρία μας και τον επαγγελματισμό μας, προσφέρουμε προσαρμοσμένες λύσεις στις ανάγκες σας και στο μέγεθος του έργου σας.

Βασικό

Εύρεση και πρόταση διαθέσιμων ιδιοκτησιών βάση των αρχικών κριτηρίων του πελάτη.

 • Δύο ιδιοκτησίες θα επιλεχθούν από το πελάτη και ελεγχθούν και θα πιστοποιηθούν για τα παρακάτω:
  • Πιστοποιητικό νομιμότητας ιδιοκτησίας.
  • Τοπογραφικό διάγραμμα ιδιοκτησίας
  • Έλεγχος και πιστοποίηση όρων δόμησης της ιδιοκτησίας όπως:
   • Συνολικό εμβαδόν μελλοντικής κατοικίας.
   • Μέγιστος αριθμών ορόφων.
   • Συνολικός όγκος κατοικίας.
   • Μέγιστο ύψος.
  • Έλεγχος από πολιτικούς μηχανικούς και γραπτή αναφορά παρούσας κατάστασης της ιδιοκτησίας.
  • Εκτίμηση κόστους ιδιοκτησίας
  • Έλεγχος νομιμότητας συμβολαίων.
  • Λίστα πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της ιδιοκτησίας.
 • Παρουσίαση ιδιοκτησιών στο πελάτη.

Επιπρόσθετες υπηρεσίες όταν υπάρχει κτίριο στην ιδιοκτησία:

 • Έλεγχος νομιμότητας κτιρίου βάση οικοδομικής άδειας
 • Έλεγχος γενικής κατάστασης του κτιρίου και σύνταξη τεχνικής έκθεσης.
 • Προμήθεια ενεργειακού πιστοποιητικού και ενεργειακής κατάταξης του κτιρίου.
 • Αποτύπωση κατόψεων για κάθε όροφο.
Χάλκινο

Όλες οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο βασικό πακέτο με τις επιπρόσθετες υπηρεσίες που αναφέρονται παρακάτω:

Έρευνα και συμβουλευτικές υπηρεσίες:

 • Τρεις ιδιοκτησίες που τηρούν τις προϋποθέσεις θα ελεγχτούν όπως αναφέρεται πιο πάνω.
 • Πρόταση για τη τοποθεσία και το τύπο της κατοικίας που ταιριάζει περισσότερο στη περιοχή.
 • Δημιουργία και παρουσίαση αρχικών αρχιτεκτονικών σχεδίων (κατόψεις, όψεις, 3d μοντέλο) από τη μελλοντική κατοικία βάση των απαιτήσεων του πελάτη. Έως και 2 διαφορετικά σχέδια θα παρουσιαστούν βάση αιτήματος του πελάτη.
 • Έως και 5 αλλαγές μικρής κλίμακας μπορούν να γίνουν στα επιλεγμένα αρχιτεκτονικά σχέδια.
 • Ολοκληρωμένη μελέτη στατικότητας βάση των τελικών αρχιτεκτονικών σχεδίων.
 • Ολοκληρωμένη μηχανολογική και ηλεκτρολογική μελέτη της κατασκευής βάση των αρχιτεκτονικών σχεδίων.
 • Ολοκληρωμένη μελέτη ενεργειακής απόδοσης της κατασκευής, βάση του «Κανονισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων».
 • Η ενεργειακή κατάταξη της κατασκευής βάση του Ευρωπαϊκού κανονισμού θα είναι «τάξης Β».

Σημείωση: Όλες οι νέες κατοικίες και κτίρια γενικότερα πρέπει να κατατάσσονται βάση της ενεργειακής τους απόδοσης. Η ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως: εξωτερική θερμομόνωση, ποιότητα εξωτερικών κουφωμάτων, είδος θέρμανσης & ψύξης. Η τάξη Β είναι κατώτερη αποδεκτή τάξη βάση των Ευρωπαϊκό κώδικα.

 • Προϋπολογισμός κόστους κατασκευής κατοικίας.
 • Αίτηση και διεκπεραίωση διαδικασίας έκδοσης έγκρισης και άδειας δόμησης.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 • Υπάρχουν 3 τύπο κατασκευής
  • Κατοικία με μεταλλικό σκελετό. (Υψηλότερη δείκτης θερμομόνωσης
  • Συμβατική κατοικία με μπετόν
  • Ξύλινη κατοικία (Σουηδικού τύπου κατοικίες, ταιριάζουν  στην εξοχή)

Σημείωση: Όλες οι επιλογές προσφέρουν τέλεια ποιότητα κατασκευής και ένα εγγυημένο αποτέλεσμα. Ωστόσο, η διαφορά στη τιμή ανάμεσα τους μπορεί να είναι σημαντική.

 • Μέσης κοστολογικά διακύμανσης, υλικά πολύ καλής ποιότητας για τα τελειώματα όπως πλακάκια, κουφώματα, κτλ.
 • Βασικές τυπικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
 • Βασικές τυπικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Σημείωση:  Στο συγκεκριμένο πακέτο, το ηλεκτρολογικό και υδραυλικό δίκτυο συμπεριλαμβάνει μόνο το δίκτυο εντός της κατοικίας.

 • Η κατοικία θα ολοκληρωθεί έως το στάδιο της τοποθέτησης κουφωμάτων, πλακιδίων και εσωτερικού εξωτερικού τελειώματος (επένδυση ή βάψιμο).

Λοιπές υπηρεσίες

 • Κλείσιμο δωμάτιο ξενοδοχείου (Το κόστος διαμονής δεν συμπεριλαμβάνεται)
 • Μεταφορά και ξενάγηση στην ιδιοκτησία
 
Ασημένιο

Όλες οι υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω με τις επιπρόσθετες υπηρεσίες παρακάτω:

Έρευνα και συμβουλευτικές υπηρεσίες:

 • Τέσσερις ιδιοκτησίες που τηρούν τις προϋποθέσεις θα ελεγχτούν όπως αναφέρεται πιο πάνω.
 •  Έως και 3 διαφορετικά σχέδια θα παρουσιαστούν βάση αιτήματος του πελάτη.
 • Έως και 7 αλλαγές μικρής κλίμακας μπορούν να γίνουν στα επιλεγμένα αρχιτεκτονικά σχέδια.
 • Η ενεργειακή κατάταξη της κατασκευής βάση του Ευρωπαϊκού κανονισμού θα είναι «τάξης Β+».

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 • Μέσης έως υψηλής κοστολογικής  διακύμανσης, υλικά πολύ καλής ποιότητας για τα τελειώματα όπως πλακάκια, κουφώματα, κτλ.
 • Τοποθέτηση καλωδιακού ή δορυφορικού δικτύου τηλεόρασης.
 • Τοποθέτηση συστήματος κεντρικής θέρμανσης.
 • Τοποθέτηση υψηλής ποιότητας και  αισθητικής ντουλάπια κουζίνας.

Επιπρόσθετες υπηρεσίες

 • Κανονισμένη μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο διαμονής.
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατίας (όπου είναι εφικτό) για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. (Ηλεκτρικό και νερό).
Χρυσό

Όλες οι υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω με τις επιπρόσθετες υπηρεσίες παρακάτω:

Έρευνα και συμβουλευτικές υπηρεσίες:

 • Πέντε ιδιοκτησίες που τηρούν τις προϋποθέσεις θα ελεγχτούν όπως αναφέρεται πιο πάνω.
 •  Έως και 4 διαφορετικά σχέδια θα παρουσιαστούν βάση αιτήματος του πελάτη.
 • Βιοκλιματικός σχεδιασμός για ένα από τα προτεινόμενα σχέδια.
 • Έως και 10 αλλαγές μικρής κλίμακας μπορούν να γίνουν στα επιλεγμένα αρχιτεκτονικά σχέδια.
 • Η ενεργειακή κατάταξη της κατασκευής βάση του Ευρωπαϊκού κανονισμού θα είναι «τάξης Α».

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 • Υψηλής κοστολογικής  διακύμανσης, υλικά άριστης ποιότητας.
 • Πλήρης εξοπλισμένο σπίτι με ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα.
 • Τοποθέτηση συστήματος ασφαλείας
 • Σύστημα ήχου surround για τη τηλεόραση.

Επιπρόσθετες υπηρεσίες

 • Σχεδιασμός και διακόσμηση εσωτερικών χώρων.
Πλατένιο

Όλες οι υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω με τις επιπρόσθετες υπηρεσίες παρακάτω:

Έρευνα και συμβουλευτικές υπηρεσίες:

 • Επτά ιδιοκτησίες που τηρούν τις προϋποθέσεις θα ελεγχτούν όπως αναφέρεται πιο πάνω.
 •  Έως και 6 διαφορετικά σχέδια θα παρουσιαστούν βάση αιτήματος του πελάτη.
 • Βιοκλιματικός σχεδιασμός για ένα από τα προτεινόμενα σχέδια ή επανασχεδιασμός επιλεγμένου σχεδίου για τήρηση βιοκλιματικού σχεδιασμού.
 • Έως και 10 αλλαγές μικρής κλίμακας μπορούν να γίνουν στα επιλεγμένα αρχιτεκτονικά σχέδια.
 • Η ενεργειακή κατάταξη της κατασκευής βάση του Ευρωπαϊκού κανονισμού θα είναι «τάξης Α+».

Επιπρόσθετες υπηρεσίες

 • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός εξωτερικών χώρων και κατασκευή.
 • *Υπηρεσίες συντήρησης της κατοικίας. (βάψιμο, συντήρηση μηχανημάτων κτλ.)
 • *Συντήρηση κήπων.
 • *Ζωντανή σύνδεση με εταιρία ασφαλείας, επιπρόσθετο του συστήματος ασφαλείας της ιδιοκτησίας.
 • *Γραφειοκρατία για φορολογικά και λογιστικά θέματα της ιδιοκτησίας.
 • *Υπηρεσίες καθαρισμού του εσωτερικού της κατοικίας πριν και μετά κάθε επίσκεψης σας.

* Στις παραπάνω υπηρεσίες υπάρχει χρονικό όριο. Με τη λήξη του συμφωνηθέντος χρονικού ορίου, δίδετε η δυνατότητα νέας συμφωνίας για τη συνέχιση των υπηρεσιών.

**Κάθε επιπρόσθετη υπηρεσία η οποία δεν συμπεριλαμβάνετε στις παραπάνω λίστες, μπορεί να συζητηθεί και να συμπεριληφθεί μετά από απαίτηση του πελάτη.

Καινοτόμος αρχιτεκτονική

Υπηρεσίες αποτύπωσης

Οι υπηρεσίες αποτύπωσης μας εξασφαλίζουν ακρίβεια και αξιοπιστία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των αρχιτεκτονικών έργων, προσαρμοσμένων στις εξατοκατι προδιαγραφές των πελατών μας.
Τοπογραφικές μελέτες / αποτυπώσεις με χρήση DRONE

Γρήγορα και με μεγάλη ακρίβεια αποτυπώνουμε, τοπογραφούμε, υπολογίζουμε:

 • Αποτυπώσεις μεγάλων εκτάσεων.
 • Πλήρης εξωτερικές αποτυπώσεις κτηρίων - ξενοδοχείων και περιβαλλόντων χώρων (περιγράμματα και όψεις με μεγάλη ακρίβεια καθώς και όλα τα στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου). 
 • Αποτυπώσεις και μελέτες ρεμάτων και αιγιαλών.
 • Ακριβείς αποτύπωση μορφολογίας εδάφους και υπολογισμό εκσκαφών και επιχωματώσεων.
 • Αποτυπώσεις δυσπρόσιτων περιοχών.
Ακριβείς αποτύπωση ιδιοκτησιών

Με τεράστια ακρίβεια διεκπεραιώνονται:

 • Τοπογραφικές μελέτες εξαρτημένες στο Εθνικό σύστημα συντεταγμένων.
 • Μεγάλη ακρίβεια στις διαστάσεις με τη χρήση  γεωδαιτικού GNSS δέκτη.
 • Αποτύπωση τεράστιων αγροτεμαχίων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
 • Αποτύπωση δυσπρόσιτων περιοχών (χώροι υγειονομικής ταφής, περιοχές εξόρυξης, χωματερές, λατομεία).
 • Εποπτεία δασικών εκτάσεων.
Τρισδιάστατη απεικόνιση εδάφους με ογκολογικά δεδομένα

Πλήρης καταγραφή στοιχείων για εργάσιες όπως:

 • Εδαφολογικές εργασίες για ογκομετρίες και υπολογισμό:
  • Εκσκαφών.
  • Επιχωματώσεων.
 • Εργασίες ύδρευσης και αποχέτευσης.
 • Έλεγχο οδοστρωμάτων.
Ακριβέστατη αποτύπωση μορφολογίας εδάφους

Ιδανική λύση για:

 • Οριοθέτηση ρεμάτων
 • Αποτυπώσεις για μελέτες χάραξης γραμμών αιγιαλού παραλίας
 • Αποτυπώσεις δυσπρόσιτων περιοχών