Προϋπολογισμός Έργου

Τα στάδια υπολογισμού έργου είναι:

Συλλογή πληροφοριών: Συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών για το έργο, όπως οι προδιαγραφές, τα πρότυπα και τα πρότυπα δομής.

Προγραμματισμός: Προγραμματισμός των απαραίτητων δραστηριοτήτων και της χρονοδιαγραμμής για το έργο.

Εκτιμήσεις κοστολογίας: Εκτίμηση του κόστους κάθε δραστηριότητας και συναθροίστε τα για να παρουσιάσετε το συνολικό κόστος του έργου.

Παρατήρηση και αξιολόγηση: Παρατήρηση της ανάπτυξης του έργου και αξιολόγηση των εκτιμήσεων και των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων.

Επαναλαμβανόμενη εκτίμηση: Επαναλαμβανόμενη εκτίμηση του κόστους και της χρονοδιαγραμμής σε περίπτωση αλλαγών ή αποτελεσμάτων που δεν ικανοποιούν τις αναμενόμενες αξιολογήσεις.

Προετοιμασία προτάσεων: Προετοιμασία προτάσεων και συστάσεων για τη βελτίωση του υπολογισμού ή τη βελτίωση της αναπτυξης του έργου.

Συζήτηση και συναθροίστε: Συζήτηση των προτάσεων και των συστάσεων με τον πελάτη ή τον εκτελεστή του έργου και συναθροίστε τα με την ενημερωμένη εκτίμηση του κόστους και της χρονοδιαγραμμής.

Παρατήρηση και ενημέρωση: Παρατήρηση της πρόοδος του έργου και ενημέρωση του πελάτη ή του εκτελεστή του έργου για την πρόοδο και τα αποτελέσματα του υπολογισμού.

Ολοκλήρωση και αποδοχή: Ολοκλήρωση του υπολογισμού και αποδοχή από τον πελάτη ή τον εκτελεστή του έργου.