Εύρεση και πρόταση διαθέσιμων ιδιοκτησιών βάση των αρχικών κριτηρίων του πελάτη.

 • Δύο ιδιοκτησίες θα επιλεχθούν από το πελάτη και ελεγχθούν και θα πιστοποιηθούν για τα παρακάτω:
  • Πιστοποιητικό νομιμότητας ιδιοκτησίας.
  • Τοπογραφικό διάγραμμα ιδιοκτησίας
  • Έλεγχος και πιστοποίηση όρων δόμησης της ιδιοκτησίας όπως:
   • Συνολικό εμβαδόν μελλοντικής κατοικίας.
   • Μέγιστος αριθμών ορόφων.
   • Συνολικός όγκος κατοικίας.
   • Μέγιστο ύψος.
  • Έλεγχος από πολιτικούς μηχανικούς και γραπτή αναφορά παρούσας κατάστασης της ιδιοκτησίας.
  • Εκτίμηση κόστους ιδιοκτησίας
  • Έλεγχος νομιμότητας συμβολαίων.
  • Λίστα πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της ιδιοκτησίας.
 • Παρουσίαση ιδιοκτησιών στο πελάτη.

Επιπρόσθετες υπηρεσίες όταν υπάρχει κτίριο στην ιδιοκτησία:

 • Έλεγχος νομιμότητας κτιρίου βάση οικοδομικής άδειας
 • Έλεγχος γενικής κατάστασης του κτιρίου και σύνταξη τεχνικής έκθεσης.
 • Προμήθεια ενεργειακού πιστοποιητικού και ενεργειακής κατάταξης του κτιρίου.
 • Αποτύπωση κατόψεων για κάθε όροφο.

Όλες οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο βασικό πακέτο με τις επιπρόσθετες υπηρεσίες που αναφέρονται παρακάτω:

Έρευνα και συμβουλευτικές υπηρεσίες:

 • Τρεις ιδιοκτησίες που τηρούν τις προϋποθέσεις θα ελεγχτούν όπως αναφέρεται πιο πάνω.
 • Πρόταση για τη τοποθεσία και το τύπο της κατοικίας που ταιριάζει περισσότερο στη περιοχή.
 • Δημιουργία και παρουσίαση αρχικών αρχιτεκτονικών σχεδίων (κατόψεις, όψεις, 3d μοντέλο) από τη μελλοντική κατοικία βάση των απαιτήσεων του πελάτη. Έως και 2 διαφορετικά σχέδια θα παρουσιαστούν βάση αιτήματος του πελάτη.
 • Έως και 5 αλλαγές μικρής κλίμακας μπορούν να γίνουν στα επιλεγμένα αρχιτεκτονικά σχέδια.
 • Ολοκληρωμένη μελέτη στατικότητας βάση των τελικών αρχιτεκτονικών σχεδίων.
 • Ολοκληρωμένη μηχανολογική και ηλεκτρολογική μελέτη της κατασκευής βάση των αρχιτεκτονικών σχεδίων.
 • Ολοκληρωμένη μελέτη ενεργειακής απόδοσης της κατασκευής, βάση του «Κανονισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων».
 • Η ενεργειακή κατάταξη της κατασκευής βάση του Ευρωπαϊκού κανονισμού θα είναι «τάξης Β».

Σημείωση: Όλες οι νέες κατοικίες και κτίρια γενικότερα πρέπει να κατατάσσονται βάση της ενεργειακής τους απόδοσης. Η ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως: εξωτερική θερμομόνωση, ποιότητα εξωτερικών κουφωμάτων, είδος θέρμανσης & ψύξης. Η τάξη Β είναι κατώτερη αποδεκτή τάξη βάση των Ευρωπαϊκό κώδικα.

 • Προϋπολογισμός κόστους κατασκευής κατοικίας.
 • Αίτηση και διεκπεραίωση διαδικασίας έκδοσης έγκρισης και άδειας δόμησης.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 • Υπάρχουν 3 τύπο κατασκευής
  • Κατοικία με μεταλλικό σκελετό. (Υψηλότερη δείκτης θερμομόνωσης
  • Συμβατική κατοικία με μπετόν
  • Ξύλινη κατοικία (Σουηδικού τύπου κατοικίες, ταιριάζουν  στην εξοχή)

Σημείωση: Όλες οι επιλογές προσφέρουν τέλεια ποιότητα κατασκευής και ένα εγγυημένο αποτέλεσμα. Ωστόσο, η διαφορά στη τιμή ανάμεσα τους μπορεί να είναι σημαντική.

 • Μέσης κοστολογικά διακύμανσης, υλικά πολύ καλής ποιότητας για τα τελειώματα όπως πλακάκια, κουφώματα, κτλ.
 • Βασικές τυπικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
 • Βασικές τυπικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Σημείωση:  Στο συγκεκριμένο πακέτο, το ηλεκτρολογικό και υδραυλικό δίκτυο συμπεριλαμβάνει μόνο το δίκτυο εντός της κατοικίας.

 • Η κατοικία θα ολοκληρωθεί έως το στάδιο της τοποθέτησης κουφωμάτων, πλακιδίων και εσωτερικού εξωτερικού τελειώματος (επένδυση ή βάψιμο).

Λοιπές υπηρεσίες

 • Κλείσιμο δωμάτιο ξενοδοχείου (Το κόστος διαμονής δεν συμπεριλαμβάνεται)
 • Μεταφορά και ξενάγηση στην ιδιοκτησία

Όλες οι υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω με τις επιπρόσθετες υπηρεσίες παρακάτω:

Έρευνα και συμβουλευτικές υπηρεσίες:

 • Τέσσερις ιδιοκτησίες που τηρούν τις προϋποθέσεις θα ελεγχτούν όπως αναφέρεται πιο πάνω.
 •  Έως και 3 διαφορετικά σχέδια θα παρουσιαστούν βάση αιτήματος του πελάτη.
 • Έως και 7 αλλαγές μικρής κλίμακας μπορούν να γίνουν στα επιλεγμένα αρχιτεκτονικά σχέδια.
 • Η ενεργειακή κατάταξη της κατασκευής βάση του Ευρωπαϊκού κανονισμού θα είναι «τάξης Β+».

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 • Μέσης έως υψηλής κοστολογικής  διακύμανσης, υλικά πολύ καλής ποιότητας για τα τελειώματα όπως πλακάκια, κουφώματα, κτλ.
 • Τοποθέτηση καλωδιακού ή δορυφορικού δικτύου τηλεόρασης.
 • Τοποθέτηση συστήματος κεντρικής θέρμανσης.
 • Τοποθέτηση υψηλής ποιότητας και  αισθητικής ντουλάπια κουζίνας.

Επιπρόσθετες υπηρεσίες

 • Κανονισμένη μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο διαμονής.
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατίας (όπου είναι εφικτό) για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. (Ηλεκτρικό και νερό).
 

 

Όλες οι υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω με τις επιπρόσθετες υπηρεσίες παρακάτω:

Έρευνα και συμβουλευτικές υπηρεσίες:

 • Πέντε ιδιοκτησίες που τηρούν τις προϋποθέσεις θα ελεγχτούν όπως αναφέρεται πιο πάνω.
 •  Έως και 4 διαφορετικά σχέδια θα παρουσιαστούν βάση αιτήματος του πελάτη.
 • Βιοκλιματικός σχεδιασμός για ένα από τα προτεινόμενα σχέδια.
 • Έως και 10 αλλαγές μικρής κλίμακας μπορούν να γίνουν στα επιλεγμένα αρχιτεκτονικά σχέδια.
 • Η ενεργειακή κατάταξη της κατασκευής βάση του Ευρωπαϊκού κανονισμού θα είναι «τάξης Α».

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 • Υψηλής κοστολογικής  διακύμανσης, υλικά άριστης ποιότητας.
 • Πλήρης εξοπλισμένο σπίτι με ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα.
 • Τοποθέτηση συστήματος ασφαλείας
 • Σύστημα ήχου surround για τη τηλεόραση.

Επιπρόσθετες υπηρεσίες

 • Σχεδιασμός και διακόσμηση εσωτερικών χώρων.

Όλες οι υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω με τις επιπρόσθετες υπηρεσίες παρακάτω:

Έρευνα και συμβουλευτικές υπηρεσίες:

 • Επτά ιδιοκτησίες που τηρούν τις προϋποθέσεις θα ελεγχτούν όπως αναφέρεται πιο πάνω.
 •  Έως και 6 διαφορετικά σχέδια θα παρουσιαστούν βάση αιτήματος του πελάτη.
 • Βιοκλιματικός σχεδιασμός για ένα από τα προτεινόμενα σχέδια ή επανασχεδιασμός επιλεγμένου σχεδίου για τήρηση βιοκλιματικού σχεδιασμού.
 • Έως και 10 αλλαγές μικρής κλίμακας μπορούν να γίνουν στα επιλεγμένα αρχιτεκτονικά σχέδια.
 • Η ενεργειακή κατάταξη της κατασκευής βάση του Ευρωπαϊκού κανονισμού θα είναι «τάξης Α+».

Επιπρόσθετες υπηρεσίες

 • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός εξωτερικών χώρων και κατασκευή.
 • *Υπηρεσίες συντήρησης της κατοικίας. (βάψιμο, συντήρηση μηχανημάτων κτλ.)
 • *Συντήρηση κήπων.
 • *Ζωντανή σύνδεση με εταιρία ασφαλείας, επιπρόσθετο του συστήματος ασφαλείας της ιδιοκτησίας.
 • *Γραφειοκρατία για φορολογικά και λογιστικά θέματα της ιδιοκτησίας.
 • *Υπηρεσίες καθαρισμού του εσωτερικού της κατοικίας πριν και μετά κάθε επίσκεψης σας.

* Στις παραπάνω υπηρεσίες υπάρχει χρονικό όριο. Με τη λήξη του συμφωνηθέντος χρονικού ορίου, δίδετε η δυνατότητα νέας συμφωνίας για τη συνέχιση των υπηρεσιών.

**Κάθε επιπρόσθετη υπηρεσία η οποία δεν συμπεριλαμβάνετε στις παραπάνω λίστες, μπορεί να συζητηθεί και να συμπεριληφθεί μετά από απαίτηση του πελάτη.