Τοπογραφικές μελέτες / αποτυπώσεις με χρήση DRONE

Γρήγορα και με μεγάλη ακρίβεια αποτυπώνουμε, τοπογραφούμε, υπολογίζουμε:

 • Αποτυπώσεις μεγάλων εκτάσεων.
 • Πλήρης εξωτερικές αποτυπώσεις κτηρίων - ξενοδοχείων και περιβαλλόντων χώρων (περιγράμματα και όψεις με μεγάλη ακρίβεια καθώς και όλα τα στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου). 
 • Αποτυπώσεις και μελέτες ρεμάτων και αιγιαλών.
 • Ακριβείς αποτύπωση μορφολογίας εδάφους και υπολογισμό εκσκαφών και επιχωματώσεων.
 • Αποτυπώσεις δυσπρόσιτων περιοχών.

Ακριβείς αποτύπωση ιδιοκτησιών

Με τεράστια ακρίβεια διεκπεραιώνονται:

 • Τοπογραφικές μελέτες εξαρτημένες στο Εθνικό σύστημα συντεταγμένων.
 • Μεγάλη ακρίβεια στις διαστάσεις με τη χρήση  γεωδαιτικού GNSS δέκτη.
 • Αποτύπωση τεράστιων αγροτεμαχίων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
 • Αποτύπωση δυσπρόσιτων περιοχών (χώροι υγειονομικής ταφής, περιοχές εξόρυξης, χωματερές, λατομεία).
 • Εποπτεία δασικών εκτάσεων.

Τρισδιάστατη απεικόνιση εδάφους με ογκολογικά δεδομένα

Πλήρης καταγραφή στοιχείων για εργάσιες όπως:

 • Εδαφολογικές εργασίες για ογκομετρίες και υπολογισμό:
  • Εκσκαφών.
  • Επιχωματώσεων.
 • Εργασίες ύδρευσης και αποχέτευσης.
 • Έλεγχο οδοστρωμάτων.

Ακριβέστατη αποτύπωση μορφολογίας εδάφους

Ιδανική λύση για:

 • Οριοθέτηση ρεμάτων
 • Αποτυπώσεις για μελέτες χάραξης γραμμών αιγιαλού παραλίας
 • Αποτυπώσεις δυσπρόσιτων περιοχών