ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 • Έλεγχος δυνατότητας επίτευξης έργου
 • Διαχείριση κατασκευής
 • Γενική ανάληψη έργου
 • Προμήθεια υλικών

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ

 • Εξέταση και εκτίμηση αξίας επένδυσης ακινήτου.
 • Ανάλυση πλεονεκτημάτων, μειονεκτημάτων ακινήτου.
 • Πιστοποιητικά νομιμότητας.
 • Ενεργειακά πιστοποιητικά.
 • Ανάλυση κόστους κατασκευών / ανακαινίσεων.

ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 • Αρχιτεκτονικές μελέτες.
 • Στατικές μελέτες μεταλλικών, ξύλινων και λιθόκτιστων κατασκευών.
 • Μηχανολογικές μελέτες.
 • Μελέτες ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.
 • Τοπογραφικά διαγράμματα.
 • Αποτύπωση κατόψεων.
 • Διακόσμηση εσωτερικών χώρων.
 • Αρχιτεκτονική εξωτερικών χώρων.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

 • Αρχικός σχεδιασμός
 • Ανάλυση κόστους
 • Ανάλυση εγκαταστάσεων
 • Μελέτες άδειας
 • Σχεδιασμός απαιτούμενων εγκαταστάσεων
 • Προγραμματικός σχεδιασμός

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

 • Προϋπολογισμός
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Εκτίμηση Κόστους / Διαχείριση.
 • Διαχείριση υλικών.
 • Οικονομική διαχείριση έργου
 • Διαχείριση Έργου.
 • Πιστοποίηση ποιότητας / Ποιοτικός έλεγχος
 • Προγραμματισμός

Υπηρεσίες τοπογραφικών μελετών και αποτυπώσεων με DRONE

Γρήγορα και με μεγάλη ακρίβεια αποτυπώνουμε, τοπογραφούμε, υπολογίζουμε:

 • Αποτυπώσεις μεγάλων εκτάσεων.
 • Πλήρης εξωτερικές αποτυπώσεις κτηρίων - ξενοδοχείων και περιβαλλόντων χώρων (περιγράμματα και όψεις με μεγάλη ακρίβεια καθώς και όλα τα στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου). 
 • Αποτυπώσεις και μελέτες ρεμάτων και αιγιαλών.
 • Ακριβείς αποτύπωση μορφολογίας εδάφους και υπολογισμό εκσκαφών και επιχωματώσεων.
 • Αποτύπωσεις μη προσβάσιμων περιοχών.