Ισόγειος παραδοσιακή κατοικία εντός οικισμού

Ισόγειος κατοικία εντός οικισμού.