Διαμόρφωση όψεων και εξωτερικών χώρων ισόγειου κατοικίας

Αναδιαμόρφωση όψεων και περιβάλλοντος χώρου ισογείου κατοικίας. Χρησιμοποιείτε το ξύλο, η πέτρα και το λευκό χρώμα για να δέσουν άψογα με το περιβάλλον της κατοικίας. Επίσης προχωρήσαμε σε αναδιαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με τη προσθήκη BBQ και εξωτερικής κουζίνας