Ανακαίνιση λουτρών πελατών ξενοδοχείο Tylissos Beach

Ολική ανακαίνιση των λουτρών των πελατών του ξενοδοχείου. Με όμορφα και ποιοτικά υλικά καταφέραμε να μετατρέψουμε τα παλία μπάνια σε πολύτελή μπάνια αντάξια της φήμης του ξενοδοχείου.